Elementy życia

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
Templatemo Pic 1

AFEKTY DZIELĄCE GNIEW

Każdy człowiek jest do nich zdolny, jeśli tylko zostanie doprowadzony do tego przez odpowiednią sytuację. Nazywamy to gotowością afektywną organu duchowego. Są to zjawiska tak głęboko ludzkie, że wszyscy możemy je zrozumieć. I gdy się człowieka zna po części, można będzie sobie wyobrazić afekty, odpowiadające jego naturze choć się nigdy nie obserwowało ich przejawów. Przy ścisłym zespoleniu między duszą a ciałem, takie zjawisko silnie wstrząsające życiem psychicznym musi równie oddziaływać i na ciało. Towarzyszące afektom zjawiska fizjologiczne są oddziaływaniem na naczynia krwionośne i organy oddechowe (przyśpieszony oddech, zaczerwienienie albo bladość, zmiana czynności oddechowych) oraz na gruczoły wydzielania wewnętrznego.

Templatemo Pic 2

Ekspresja

Afektem, który wręcz symbolizuje dążenie do mocy, do władzy, jest gniew. Forma ekspresyjna odsłania tu cel przełamania szybko i przemocą każdej przeszkody, która rozgniewanemu staje w drodze. Na podstawę naszej dotychczasowej wiedzy rozpoznajemy w człowieku, ogarniętym gniewem, jednostkę która przez wzmożone zastosowanie siły dąży do przewagi. Dążenie do znaczenia prze radża się czasami w takie upojenie mocą, że łatwo wyjaśnić, dlaczego łudzić tego rodzaju na najlżejsze naruszenie ich poczucia mocy reagują wybuchem gniewu.

Templatemo Pic 3

Metoda

Mają poczucie, że w ten sposób, może już nieraz wypróbowane blaty kamienne, najłatwiej osiągną panowanie nad innymi i będą mogli przeprowadzić swoją wolę. Nie jest to wprawdzie metoda, odznaczająca się wysokim poziomem, ale w większości wypadków jest skuteczna, i niejeden przypomni sobie, jak w utrudnionej sytuacji udało mu się odzyskać znaczenie prze wybuch gniewu. Są poza tym sytuacje, w których wybuch gniewu może mieć nawet pewne usprawiedliwienie. Tu jednak nie będziemy o nich mówili.